We kennen allemaal het klassieke beeld van iemand die in een zakje aan het ademen is. Deze beeldvorming heeft er bij veel mensen toe geleid dat hyperventilatie als iets heel ernstigs gezien wordt. Wat is hyperventilatie dan wel?
Hyperventilatie betekent echter  ‘slechts’ dat u teveel of te diep ademt en is minder ernstig dan men denkt. Hyperventilatie op zich kan geen kwaad.

Hoe ontstaat hyperventilatie:

Stress/spanning en/of angst zijn veelal de oorzaken van een te hoge of diepe ademhaling. Hierdoor raakt de verhouding zuurstof en Co2 verstoord. Die verstoring kan zich uit zich in benauwdheid, duizeligheid, tintelingen en een droge mond zijn enkele voorbeelden van symptomen die optreden bij hyperventilatie.

Wat kan ik doen bij hyperventilatie:

In onze vorige blog over de ademhaling beschreven we al een simpele oefening en een aantal apps om je ademhaling te ‘normaliseren’ (zie hier).

Ook helpt een oefening als; adem 3 seconden in en 6 seconden uit.prima als u een aanval voelt opkomen. 

Verder; 

  • Probeer afleiding te zoeken 
  • Schrijf situaties op wanneer u last krijgt van hyperventilatie en maak deze bespreekbaar met een goede vriend(in) of professional
  • Ga, met een professional, op zoek naar de kern van het probleem van dit signaal

Hyperventilatie als  signaal en symptoom

Ademhalingsoefeningen helpen tot op zekere hoogte, maar zijn uiteindelijk niet de oplossing bij vaker terugkerende hyperventilatie klachten. De oorzaak van de verstoorde ademhaling zit hem vaak in spanning, stress of angst. Belangrijk is dus om het niet bij het doen van oefeningen te laten, maar ook op zoek te gaan naar de bron van het probleem.

De oefeningen zijn in dergelijk geval meer een doekje voor het bloeden.
Kijken naar de bron levert je op lange termijn betere resultaten.

Wil je meer weten n.a.v. dit verhaal? Of benieuwd wat InspiratieLoods kan doen voor iemand met een te hoge ademhaling? Klik dan op de link hieronder: